تاريخ خبر:
۱۳۸۹/۰۲/۰۹
انتشار سري كتابهاي جديد كاربر نرم‌افزار اداري - Office 2007

مولفين گروه آموزش مهارت با همكاري انتشارات صفار مطابق استاندارد هاي كاربر نرم‌افزار اداري (وزارت كار) و رايانه كار مقدماتي (وزارت ارشاد) ، كتابهاي درسي جديد سال تحصيلي 88 - 89 را تاليف نموده و با قيمت مناسب و كيفيت بالا و به صورت رنگي چاپ و منتشر كرده‌اند.


ليست كتابهاي كاربر نرم‌افزار اداري عبارتند از :
----------------------------------------------------
واژه پرداز (Word 2007) - قيمت 2500 تومان
صفحه گسترده (Excel 2007) - قيمت 2000 تومان
ارايه مطالب (PowerPoint 2007)- قیمت 1500 تومان
نرم‌افزارهاي اداري تكميلي - قیمت 2700 تومان
----------------------------------------------------
كاربر نرم‌افزار اداري جلد اول - قيمت 5500 تومان
كاربر نرم‌افزار اداري جلد دوم - قيمت 5500 تومان
مجموعه سوالات كاربر نرم‌افزار اداري - قیمت 3000 تومان
------------------------------------------------------