تائيديه ها
کتابهاي گام
ويژگيهاي کتابهاي گام
تازه هاي گام
مولفين
استانداردهاي فني و حرفه اي
آزمونهاي مربيگري
آئين نامه هاي فني و حرفه اي
اخبار فن آوري اطلاعات
ليست قيمت
سفارش خريد
مراکز پخش
دريافت فايل
استخدام
تماس با ما
درباره گام
جستجو در سایت
مجموعه كتابهای درسی ICDL XP

كتابهاي درسي ICDL XP گروه آموزش مهارت (گام) براساس آخرين استاندارد بين‌المللي ICDL نسخه چهار و مطابق با استاندارد شماره 24/42-3 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و بخشنامه 203222/1903مورخ 03/11/1381 سازمان مديريت ‌و ‌برنامه ريزي كشور جهت آموزش كليه كاركنان دولت بصورت رنگي و كاملاً تصويري و خودآموز تنظيم شده است.

مجموعه كتابهاي رايانه كار رشته كاردانش سال 83

كتابهاي رايانه‌كار گروه آموزش مهارت (گام)، بر اساس استانداردهاي جديد شماره 28/42-3 و 27/42-3 سال 1382 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و بر اساس كد شناسايي 7-110103301 و شماره درس 8995-8994 و8997-8996 وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده ‌است.
اين كتاب‌ها براي دانش آموزان شاخه كاردانش كه در مدارس و آموزشگا‌هاي تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور تحصيل مي‌نمايند، قابل استفاده مي‌باشد.
 

مجموعه كتابهاي درسي فني و حرفه‌اي

كتابهاي فني و حرفه‌اي گروه آموزش مهارت (گام) براساس آخرين استانداردهاي بين‌المللي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور بصورت كاملاً تصويري و خودآموز تاليف شده است، به همين جهت اين كتابها توسط اغلب مربيان آموزشگاهها به عنوان كتاب درسي جهت آموزش كارآموزان انتخاب شده است.

مجموعه كتابهاي عمومي آموزش كامپيوتر

از آنجايي كه علاوه بر كتابهاي درسي ويژه دانش‌آموزان ، كارآموزان و كاركنان دولت ، همه افراد جامعه نيازمند كتابهاي آموزش كاربردي كامپيوتر هستند و با توجه به اينكه كتابهاي ترجمه موجود در بازار با نيازهاي جامعه ما منطبق نبوده و ادبيات بكار رفته در آنها براي عموم افراد جامعه ما قابل فهم نيست، لذا گروه آموزش مهارت (گام) كتابهاي ويژه‌اي را با زبان ساده و منطبق با نيازهاي عموم مردم جامعه تاليف نموده‌اند.

توافقنامه تاليف كتابهاي رايانه كار آموزش ‌و پرورش
تاييديه بنياد ICDL ايران
تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
پرفروشترين کتابها
ICDL XP سطح يك
چاپ 70
ICDL XP سطح دو
چاپ 38
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
چاپ بیست و ششم
معرفی سایت
لیست کامل ...
عضويت در خبرنامه
Email:
نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت جديد گروه آموزش مهارت چيست؟
مشاهده نتايج