تائيديه ها
کتابهاي گام
ويژگيهاي کتابهاي گام
تازه هاي گام
مولفين
استانداردهاي فني و حرفه اي
آزمونهاي مربيگري
آئين نامه هاي فني و حرفه اي
اخبار فن آوري اطلاعات
ليست قيمت
سفارش خريد
مراکز پخش
دريافت فايل
استخدام
تماس با ما
درباره گام
جستجو در سایت
نسخه چاپی
 
  مجموعه كتابهای درسی ICDL XP
  مهارت اول ICDL XP- مفاهيم پايه فناوري‌اطلاعات 30000 ریال
  مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها 25000 ریال
  مهارت سوم ICDL XP - واژه پرداز 22000 ریال
  مهارت چهارم ICDL XP - صفحه گسترده 20000 ریال
  مهارت پنجم ICDL XP - پايگاه داده 20000 ریال
  مهارت ششم ICDL XP - ارائه مطالب 20000 ریال
  مهارت هفتم ICDL XP - اطلاعات و ارتباطات 20000 ریال
  ICDL XP سطح يك 150000 ریال
  ICDL XP سطح دو 90000 ریال
  تمرين و سئوال ICDL XP سطح يك 30000 ریال
  تمرين و سئوال ICDL XP سطح دو 18000 ریال
 
  مجموعه كتابهاي رايانه كار رشته كاردانش سال 83
  مباني كامپيوتر - مهارت اول رايانه كار درجه 2 22000 ریال
  سيستم عامل MS-DOS-مهارت دوم رايانه كار درجه 2 12000 ریال
  Windws XP - مهارت سوم رايانه كار درجه 2 22000 ریال
  Word XP- مهارت چهارم رايانه كار درجه 2 19000 ریال
  Excel XP - مهارت پنجم رايانه كار درجه 2 20000 ریال
  Access XP- مهارت ششم رايانه كار درجه 2 12000 ریال
  PowerPoint XP - مهارت هفتم رايانه كار درجه 2 20000 ریال
  ويروس‌هاي‌كامپيوتري- مهارت‌هشتم رايانه‌كار درجه2 9000 ریال
  اينترنت - مهارت نهم رايانه كار درجه 2 11000 ریال
  Outlook Express- مهارت دهم رايانه كار درجه 2 9000 ریال
  سيستم عامل پيشرفته- مهارت اول رايانه كار درجه 1 18000 ریال
  Norton Utility- مهارت دوم رايانه كار درجه 1 9500 ریال
  برنامه نويسي- مهارت سوم و چهارم رايانه كار درجه 1 24000 ریال
  مفاهيم شبكه - مهارت پنجم رايانه كار درجه 1 12000 ریال
  رايانه كار درجه 2 - جلد اول 45000 ریال
  رايانه‌كار درجه2-جلد دوم 35000 ریال
  رايانه كار درجه 1 - جلد اول 25000 ریال
  رايانه كار درجه 1 - جلد دوم 22000 ریال
  مجموعه سئوالات رايانه كار درجه 2 20000 ریال
  مجموعه سئوالات رايانه كار درجه 1 8000 ریال
 
  مجموعه كتابهاي درسي فني و حرفه‌اي
  ‌اپراتوري‌ويندوزXP (كارور‌عمومي‌رايانه شخصي) 35000 ریال
  كارور نشر روميزي تحت ويندوز (Word XP) 15000 ریال
  مجموعه آزمون‌هاي مديريت و مربيگري (سال 85) 17000 ریال
 
  مجموعه كتابهاي عمومي آموزش كامپيوتر
  آموزش گام به گام Windows XP 23000 ریال
  آموزش گام به گام Internet 13000 ریال
  آموزش گام به گام Word XP 9000 ریال
  آموزش گام به گام Office XP 31000 ریال
  آموزش گام به گام Office 2003 (ويرايش 2005) 75000 ریال
  آموزش گام به گام Word 2003 (ويرايش 2005) 13000 ریال
  آموزش گام به گام Excel 2003 (ويرايش 2005) 9000 ریال
  آموزش گام به گام Access 2003 (ويرايش 2005) 11000 ریال
  آموزش‌گام‌به‌گام‌PowerPoint 2003 (ويرايش 2005) 10000 ریال
توافقنامه تاليف كتابهاي رايانه كار آموزش ‌و پرورش
تاييديه بنياد ICDL ايران
تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
پرفروشترين کتابها
ICDL XP سطح يك
چاپ 70
ICDL XP سطح دو
چاپ 38
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
چاپ بیست و ششم
عضويت در خبرنامه
Email:
نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت جديد گروه آموزش مهارت چيست؟
مشاهده نتايج