تائيديه ها
کتابهاي گام
ويژگيهاي کتابهاي گام
تازه هاي گام
مولفين
استانداردهاي فني و حرفه اي
آزمونهاي مربيگري
آئين نامه هاي فني و حرفه اي
اخبار فن آوري اطلاعات
ليست قيمت
سفارش خريد
مراکز پخش
دريافت فايل
استخدام
تماس با ما
درباره گام
جستجو در سایت
مهارت اول ICDL XP- مفاهيم پايه فناوري‌اطلاعات
نوع چاپ:
تمام رنگی
تعداد صفحات:
160 صفحه
قيمت:
۳۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
136 صفحه
قيمت:
۲۵۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت سوم ICDL XP - واژه پرداز
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
168 صفحه
قيمت:
۲۲۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت چهارم ICDL XP - صفحه گسترده
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
112 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت پنجم ICDL XP - پايگاه داده
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
120 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت ششم ICDL XP - ارائه مطالب
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
128 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
مهارت هفتم ICDL XP - اطلاعات و ارتباطات
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
136 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
ICDL XP سطح يك
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
360 صفحه
قيمت:
۱۵۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
ICDL XP سطح دو
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
400 صفحه
قيمت:
۹۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
تمرين و سئوال ICDL XP سطح يك
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
144 صفحه
قيمت:
۳۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
1 2
توافقنامه تاليف كتابهاي رايانه كار آموزش ‌و پرورش
تاييديه بنياد ICDL ايران
تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
پرفروشترين کتابها
ICDL XP سطح يك
چاپ 70
ICDL XP سطح دو
چاپ 38
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
چاپ بیست و ششم
معرفی سایت
لیست کامل ...
عضويت در خبرنامه
Email:
نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت جديد گروه آموزش مهارت چيست؟
مشاهده نتايج