تائيديه ها
کتابهاي گام
ويژگيهاي کتابهاي گام
تازه هاي گام
مولفين
استانداردهاي فني و حرفه اي
آزمونهاي مربيگري
آئين نامه هاي فني و حرفه اي
اخبار فن آوري اطلاعات
ليست قيمت
سفارش خريد
مراکز پخش
دريافت فايل
استخدام
تماس با ما
درباره گام
جستجو در سایت
مباني كامپيوتر - مهارت اول رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
تمام رنگی
تعداد صفحات:
208 صفحه
قيمت:
۲۲۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
سيستم عامل MS-DOS-مهارت دوم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
136 صفحه
قيمت:
۱۲۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
Windws XP - مهارت سوم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
304 صفحه
قيمت:
۲۲۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
Word XP- مهارت چهارم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
264 صفحه
قيمت:
۱۹۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
Excel XP - مهارت پنجم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
272 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
Access XP- مهارت ششم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
168 صفحه
قيمت:
۱۲۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
PowerPoint XP - مهارت هفتم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
232 صفحه
قيمت:
۲۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
ويروس‌هاي‌كامپيوتري- مهارت‌هشتم رايانه‌كار درجه2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
80 صفحه
قيمت:
۹۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
اينترنت - مهارت نهم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
104 صفحه
قيمت:
۱۱۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
Outlook Express- مهارت دهم رايانه كار درجه 2
نوع چاپ:
رنگی
تعداد صفحات:
88 صفحه
قيمت:
۹۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
1 2
توافقنامه تاليف كتابهاي رايانه كار آموزش ‌و پرورش
تاييديه بنياد ICDL ايران
تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
پرفروشترين کتابها
ICDL XP سطح يك
چاپ 70
ICDL XP سطح دو
چاپ 38
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
چاپ بیست و ششم
معرفی سایت
لیست کامل ...
عضويت در خبرنامه
Email:
نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت جديد گروه آموزش مهارت چيست؟
مشاهده نتايج