تائيديه ها
کتابهاي گام
ويژگيهاي کتابهاي گام
تازه هاي گام
مولفين
استانداردهاي فني و حرفه اي
آزمونهاي مربيگري
آئين نامه هاي فني و حرفه اي
اخبار فن آوري اطلاعات
ليست قيمت
سفارش خريد
مراکز پخش
دريافت فايل
استخدام
تماس با ما
درباره گام
جستجو در سایت
آموزش گام به گام Windows XP
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
296 صفحه
قيمت:
۲۳۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Internet
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
152 صفحه
قيمت:
۱۳۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Word XP
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
128 صفحه
قيمت:
۹۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Office XP
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
392 صفحه
قيمت:
۳۱۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Office 2003 (ويرايش 2005)
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
472 صفحه
قيمت:
۷۵۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Word 2003 (ويرايش 2005)
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
152 صفحه
قيمت:
۱۳۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Excel 2003 (ويرايش 2005)
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
112 صفحه
قيمت:
۹۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش گام به گام Access 2003 (ويرايش 2005)
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
128 صفحه
قيمت:
۱۱۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
آموزش‌گام‌به‌گام‌PowerPoint 2003 (ويرايش 2005)
نوع چاپ:
تك رنگ
تعداد صفحات:
120 صفحه
قيمت:
۱۰۰۰۰
ريال
[ساير مشخصات]
توافقنامه تاليف كتابهاي رايانه كار آموزش ‌و پرورش
تاييديه بنياد ICDL ايران
تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
پرفروشترين کتابها
ICDL XP سطح يك
چاپ 70
ICDL XP سطح دو
چاپ 38
مهارت دومICDL XP-بكارگيري‌كامپيوترومديريت‌فايل‌ها
چاپ بیست و ششم
معرفی سایت
لیست کامل ...
عضويت در خبرنامه
Email:
نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت جديد گروه آموزش مهارت چيست؟
مشاهده نتايج